Governing Body

Prof. Soundarjya Borbora

Dr. Dharmendra Nath

Dr. Nabanita Bhuyan

Dr. Subrata Sarma Bhattacharyya

Prof. N.A. Barua

Dr. Jayanta Kumar Sarma

Mrs. Anju Medhi

Mr. Kamal Bhattacharyya

Dr. Anjali Patowary

Dr. Sagar Sarma

Dr. Dhrubajit Das

Mr. Rahit Deorah

Local MLA