Faculty List Department wise

Dr. Niranjan Kalita, M.A., M.Phil, Ph.D.

Jnanendra Kalita, M.A., HoD

Dr. Bibharani Pathak, M.A., Ph.D.

Gitali Das, M.A.

Dr. Mamoon Kalita, M.A., Ph.D.

Dijumani Goswami, M.A.

Binay Kr. Chakraborty, M.A., LL.B., B.C.J, HoD

Jayeeta Das, M.A.

Dr. Bandana Baishya, M.A., Ph.D., Hod

Ajanta Saikia, M.A.

Dr. Rumamani Deka, M.A., B.Ed., Ph.D.

Md. Sajidur Rahman, M.A.

Dr. Purabi Chakraborty, M.A., B.Ed., Ph.D.

Dr. Jayati Das, M.A., B.Ed., Ph.D., HoD

Dr. Subhalakshmi Nath, M.A., Ph.D.

Jushna Baruah, M.A., B.Ed.

Dr. Anjali Patowari, M.A., Ph.D.

Sikha Das, M.A.

Md. Magrul Hussain, M.A., HoD

Dr. Orchid Baruah, M.A., Ph.D.

Anima Das, M.Sc., HoD

Gayatri Boro, M.Sc.

Bibha Bhattacharya, M.A., HoD

Dolima Sarma, M.A.

Munmoni Dutta, M.A

Dr. Sewali Mahanta, M.A., Ph.D

Dr. Nabanita Bhuyan, M.A., Ph.D.,HoD

Dr. Lily Goswami, M.A., M.Phil., Ph.D.

Tripti Rekha Baruah, M.A., M.Phil.

Dr. Rajesh Deb Barman, M.Com., M.Phil, Ph.D., PGDCA, HoD

Neelamjit Goswami, MBA, M.Com.

Rashmita Borgohain, M.Com, PGDBFS.

Purabi Deka, M.Com.

Kalyani Dutta, M.Com.

Trisha Moni Talukdar, M.Com., PGDBA